028.667555.04

Tư vấn bán hàng: 8h-19h

Bồn Nước Inox Sơn Hà


Bồn Nước Inox Sơn Hà 1000L Ngang Phi 960

Bồn Nước Inox Sơn Hà 1000L Ngang Phi 960

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 1000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox S..

3.700.000 đ3.180.000 đ Trước thuế: 3.180.000 đ

Xem thêm
Bồn Nước Inox Sơn Hà 1000L Đứng Phi 960

Bồn Nước Inox Sơn Hà 1000L Đứng Phi 960

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 1000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..

3.450.000 đ2.910.000 đ Trước thuế: 2.910.000 đ

Xem thêm
Bồn Nước Inox Sơn Hà 1200L Ngang Phi 980

Bồn Nước Inox Sơn Hà 1200L Ngang Phi 980

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 1200 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox S..

4.400.000 đ3.740.000 đ Trước thuế: 3.740.000 đ

Xem thêm
Bồn Nước Inox Sơn Hà 1200L Đứng Phi 980

Bồn Nước Inox Sơn Hà 1200L Đứng Phi 980

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 1200 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..

4.150.000 đ3.440.000 đ Trước thuế: 3.440.000 đ

Xem thêm
Bồn Nước Inox Sơn Hà 1500L Ngang Phi 1140

Bồn Nước Inox Sơn Hà 1500L Ngang Phi 1140

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 1500 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox S..

5.550.000 đ4.730.000 đ Trước thuế: 4.730.000 đ

Xem thêm
Bồn Nước Inox Sơn Hà 1500L Đứng Phi 1140

Bồn Nước Inox Sơn Hà 1500L Đứng Phi 1140

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 1500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..

5.250.000 đ4.370.000 đ Trước thuế: 4.370.000 đ

Xem thêm
Bồn Nước Inox Sơn Hà 2000L Ngang Phi 1140

Bồn Nước Inox Sơn Hà 2000L Ngang Phi 1140

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 2000 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox S..

6.900.000 đ5.610.000 đ Trước thuế: 5.610.000 đ

Xem thêm
Bồn Nước Inox Sơn Hà 2000L Ngang Phi 1380

Bồn Nước Inox Sơn Hà 2000L Ngang Phi 1380

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 2000 lít ngang SUS 304 Ø 1380 Ch..

7.150.000 đ5.870.000 đ Trước thuế: 5.870.000 đ

Xem thêm
Bồn Nước Inox Sơn Hà 2000L Đứng Lùn Phi 1380

Bồn Nước Inox Sơn Hà 2000L Đứng Lùn Phi 1380

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 2000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..

6.800.000 đ5.550.000 đ Trước thuế: 5.550.000 đ

Xem thêm
Bồn Nước Inox Sơn Hà 2000L Đứng Phi 1140

Bồn Nước Inox Sơn Hà 2000L Đứng Phi 1140

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 2000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..

6.550.000 đ5.340.000 đ Trước thuế: 5.340.000 đ

Xem thêm
Bồn Nước Inox Sơn Hà 2500L Ngang Phi 1140

Bồn Nước Inox Sơn Hà 2500L Ngang Phi 1140

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 2500 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox S..

8.300.000 đ6.670.000 đ Trước thuế: 6.670.000 đ

Xem thêm
Bồn Nước Inox Sơn Hà 2500L Ngang Phi 1380

Bồn Nước Inox Sơn Hà 2500L Ngang Phi 1380

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 2500 lít ngang SUS 304 Ø 1380 Ch..

8.550.000 đ6.930.000 đ Trước thuế: 6.930.000 đ

Xem thêm
Bồn Nước Inox Sơn Hà 2500L Đứng Phi 1140

Bồn Nước Inox Sơn Hà 2500L Đứng Phi 1140

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 2500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..

7.850.000 đ6.190.000 đ Trước thuế: 6.190.000 đ

Xem thêm
Bồn Nước Inox Sơn Hà 2500L Đứng Phi 1380

Bồn Nước Inox Sơn Hà 2500L Đứng Phi 1380

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 2500 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..

8.100.000 đ6.460.000 đ Trước thuế: 6.460.000 đ

Xem thêm
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Ngang Lùn Phi 1420

Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Ngang Lùn Phi 1420

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 3000 lít ngang SUS 304 Ø 1420 Ch..

10.800.000 đ8.810.000 đ Trước thuế: 8.810.000 đ

Xem thêm
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Ngang Phi 1380

Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Ngang Phi 1380

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 3000 lít ngang SUS 304 Ø 1380 Ch..

10.550.000 đ8.550.000 đ Trước thuế: 8.550.000 đ

Xem thêm
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Đứng Lùn Phi 1420

Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Đứng Lùn Phi 1420

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 3000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..

10.400.000 đ8.390.000 đ Trước thuế: 8.390.000 đ

Xem thêm
Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Đứng Phi 1380

Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Đứng Phi 1380

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 3000 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..

10.150.000 đ8.130.000 đ Trước thuế: 8.130.000 đ

Xem thêm
Bồn Nước Inox Sơn Hà 300L Ngang

Bồn Nước Inox Sơn Hà 300L Ngang

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 300 lít ngang SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Su..

1.800.000 đ1.710.000 đ Trước thuế: 1.710.000 đ

Xem thêm
Bồn Nước Inox Sơn Hà 300L Đứng

Bồn Nước Inox Sơn Hà 300L Đứng

Thông số bồn nước inox Sơn Hà 300 lít đứng SUS 304 Chất liệu bồn: Inox Sus..

1.650.000 đ1.560.000 đ Trước thuế: 1.560.000 đ

Xem thêm
Hiển thị 1 đến 20 trong 42 (3 Trang)